Понуди базирани на неограничени можности...

Фабриката ФРУКТАНА, е целосно опремена со комплетна високотехнолошка опрема за преработка на овошје и зеленчук, и може да им понуди на своите клиенти широк асортиман на производи од свежо, замрзнато и сушено овошје и зеленчук! Со цел да се задоволат барањата на клиентите, подготвени сме да го прошириме нашиот асортиман со нови производи на нивно барање!