Контакт


Канцеларија во Штип:

+389 (0) 32 382 292

+389 (0) 32 384 128

contact@fruktana.com


Фабрика во Аргулица:

+389 (0) 32 300 080

+389 (0) 32 300 070

Поштенска адреса:

ул. Кочанска бр. 26 2000 Штип Република Северна Македонија

Лице за контакт:

На Mакедонски и Aнглиски јазик:

Горан Митев +389 (0) 32 300 080
goran@fruktana.com

На Македонски, Српски и Руски јазик:

Младен Митев +389 (0) 32 399 211
mladen@fruktana.com

Ви Благодариме што не контактирате:


    Поврзете се со нас преку социјалните мрежи: