Сертификати

Certification

Компанијата има имплементирано и сертифицирано ISO 22000:2018 стандард, еден од највисоките стандарди за безбедност на храна и менаџмент. Стандардот е комбинација на ISO 9000 и HACCP.
Сертифицирано од: TUV NORD еден од најпознатите и најреномираните агенции за сертифицирање во светот.